29 Ιανουαρίου 2013

Αποδοχή παραιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αποδοχή παραίτησης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 Αποδοχή παραίτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2012-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου