9 Ιουνίου 2013

Ξεκινά το κέντρο Δια Βιου Μάθησης του Δήμου Σπάρτης

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Σπάρτης. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε :
Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σπάρτης στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 85 – 87 (2ος όροφος) Τηλ. επικοινωνίας 27310-22226 (εσωτ. 112) e_mail: v.katsixti@1504.syzefxis.gov.gr τις εργάσιμες μέρες από 10.00 π.μ -13.00 μ.μ.


Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31/08/2013


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου