20 Μαρτίου 2013

Ρεκόρ απολύσεων τον Φεβρουάριο

Ρεκόρ απολύσεων από καταγγελίες και λήξη συμβάσεων σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου εγγράφηκαν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 37.224 νέοι άνεργοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.488 απολύσεις για κάθε εργάσιμη μέρα. Ο ΟΑΕΔ αποδίδει μεγάλο μέρος των απολύσεων στη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που έτσι κι αλλιώς συνθέτουν το παζλ των απολύσεων. Αξιοσημείωτο των στοιχείων είναι το γεγονός ότι οι άνεργοι στις παραγωγικότερες ηλικίες της ζωής τους (30-54 ετών) φτάνουν σε ποσοστό το 63,71%.

Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν στα 855.286 άτομα εκ των οποίων 366.074 είναι άνδρες (42,80%) και 489.212 είναι γυναίκες (57,20%). Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 230.560 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 5.950 άτομα, ποσοστό 2,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 54,80% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 32,90% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 9,44% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,43% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα, το 0,34% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,09% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 54.775, αυξημένες κατά 2,35% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (53.515) και αυξημένες κατά 36,28% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 (40.194).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 37.224, το 51,16% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 22,93% από τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο (48.301) και αυξημένο κατά 2,08% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 (36.467).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,89% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναλογεί το 35,66%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,33% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,12%.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2013 και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Φεβρουάριο 2012) καταγράφηκαν:

Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 25.499 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 3,07%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (6,17%) και αύξηση κατά 84.917 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 11,02% από τον Φεβρουάριο του 2012.

Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 5.940 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,69%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (7,28%) και αύξηση κατά 49.248 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 15,97% από τον Φεβρουάριο του 2012.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Φεβρουάριο 2013 ανήλθε σε 199.369 άτομα, από τα οποία 45.812 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 153.557 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου