23 Ιουλίου 2012

400 θέσεις εργασίας στην Μεσσηνία!

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- συνολικά 400 ανέργων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Η προκήρυξη των θέσεων εργασίας για τη Μεσσηνία εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η Πελοπόννησος ΣυνΕργάζεται» το οποίο υλοποιείται από την «ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση» με συμπράττοντα φορέα την «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά φορέα ο εξής αριθμός ατόμων: Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 254, Δήμος Δυτικής Μάνης 15, Δήμος Τριφυλίας 12, Δήμος Μεσσήνης 10, Δήμος Καλαμάτας 57, Δήμος Πύλου - Νέστορος 52.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών ειδικοτήτων και τεχνικών επαγγελμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Περιβαλλοντολόγοι - Οικοξεναγοί - Τοπογράφοι - Μηχανικοί - Λαογράφοι - Οικονομολόγοι - Ψυχολόγοι - Κοινωνιολόγοι - Κοινωνικοί Λειτουργοί - Ιατροί - Επισκέπτες Υγείας - Νοσηλευτές - Μεσολαβητές - Εργοθεραπευτές - Τεχνολόγοι Τροφίμων - Σύμβουλοι Απασχόλησης - Αρχαιολόγοι - Παιδαγωγοί - Διοικητικά Στελέχη - Στελέχη Πληροφόρησης - Χειριστές Η/Υ - Ηθοποιοί - Χορευτές - Γυμναστές - Δειγματολήπτες - Εργοδηγοί - Χειριστές Μηχανημάτων - Οδηγοί - Ελαιοχρωματιστές - Οικοδόμοι - Υδραυλικοί - Ηλεκτρολόγοι - Δασοφύλακες - Εργάτες.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας έχουν:
• Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, και
• Ανεργοι με δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
• Συμπλήρωση και υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής» (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) στην «ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση» αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή): Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας, τηλ. επικοινωνίας: 213-0009396, από 25-7-2012 έως 3-8-2012.
• Ενταξη στον Πίνακα Προσληπτέων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση» www.ngodiastasi.gr και στο www.epanad.gov.gr.
• Αποδοχή Θέσης Απασχόλησης: Οι άνεργοι που θα επιλεγούν οφείλουν -εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων- να αποδεχτούν ή όχι εγγράφως τη θέση απασχόλησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελούμενων ανέργων και αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία 25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας 15
Αγρότες 10
2. Οικογενειακή Κατάσταση Μονογονεϊκή Οικογένεια 15
Εγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα Μέλη 5
(για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό Εισόδημα από 0,00€ έως 6.900,00€ 15
από 6.900,01€ έως 12.000,00€ 10
από 12.000,01 έως 16.000,00 € 8
από 16.000,01 € έως 22.000,00€ 6
Από 22.000,01 και άνω 0
4. Κατάσταση Υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8
5. Εντοπιότητα Μόνιμος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού Μεσσηνίας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα 10

Ο έλεγχος των διαδικασιών επιλογής, κυρίως ως προς τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης και την εξέταση των τυχόν ενστάσεων γίνεται από το ΑΣΕΠ.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 18 επιμέρους ενέργειες, που εντάσσονται σε 3 θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνική Συνοχή και σε μια οριζόντια δράση συντήρησης και ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Πρόγραμμα Ανάδειξης και Προστασίας Οικοσυστημάτων 20, Πρόγραμμα Καθαρισμού Οδικών Αξόνων και Περιοχών Υψηλής Επισκεψιμότητας 72, Συντήρηση και Ανακαίνιση Οδών 40, Καθαρισμός Παραλιών 50, Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις (π.χ. καθαρισμός ρεμάτων κ.ά.) 20, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 10, Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 6, Ευαισθητοποίηση των Πολιτών στην Ανακύκλωση και Επανάχρηση Υλικών 10, Διαχείριση και Ελεγχος Ποιότητας των Υδάτων 8,
Χαρτογράφηση και Τεκμηρίωση του Πολιτισμικού Αποθέματος της Πελοποννήσου 12, Οργάνωση και Προβολή Πολιτιστικών Δρώμενων 16,
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας 20,
Ευαισθητοποίηση στην Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας 10,
Υποστήριξη Προγραμμάτων Αντιμετώπισης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 26, Ενίσχυση της Ενταξης ΑμΕΑ στην Αγορά Εργασίας 18, Υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας 16, Βιώσιμη Κινητικότητα - Ανάπτυξη της Φυσικής Δραστηριότητας των Πολιτών και του Αθλητισμού 16, Οριζόντια Συντήρηση και Ενίσχυση της Λειτουργικότητας των Κοινωνικών Υποδομών 30.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ωράριο Απασχόλησης: 7.30 το πρωί έως 3.30 το μεσημέρι.
Διάρκεια Εργασίας: 5 ημέρες την εβδομάδα για 5 μήνες.
Αμοιβή: 25 ευρώ ημερησίως (για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης) και έως 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης.
Ασφάλιση: Καλυπτόμενη από τον ΟΑΕΔ.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
• «ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση», Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
• Πελοπόννησος Α.Ε., Επισκοπή Τεγέας
• Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: 213 0009396 (ώρες λειτουργίας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα)
• Λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης Ενδιαφερομένων στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
• Ιστοσελίδες: www.ngodiastasi.gr, www.epanad.gov.gr, www.asep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου